Ligia

Wybranka Winicujsza. Piękna, młoda i wrażliwa chrześcijanka, córka króla plemienia Ligów. Jest bardzo pobożna. Przerażają ją zwyczaje i styl życia Rzymian, nie rozumie ich okrucieństwa i boi się ich. Ligia to wzór do naśladowania. Pełna dobrych intencji i skrywanych najprawdziwszych uczuć, ratuje przed śmiercią okrutnego Marka Winicjusza. Z godnością znosi swoje cierpienia oraz cierpienia swoich współwyznawców w czasie gdy są oni przygotowywani na okrutną śmierć w czasie igrzysk zorganizowanych przez Nerona. Ligia przeżywa wiele duchowych – wewnętrznych rozterek w związku ze swoim uczuciem do Rzymianina – uspakajają ją rozmowy z apostołem Piotrem. Ligia to postać jednoznacznie pozytywna. Odgrywa w utworze niezmiernie ważną rolę – to dzięki niej Winicjusz przechodzi prawdziwą przemianę duchową – wewnętrzną co przekłada się na jego czyny.

Źródło: streszczenia.pl